Jørpeland svømmeklubb

Jørpeland Svømmeklubb

Jørpeland svømmeklubb ble stiftet i 1968. Vi tilbyr svømmeopplæring og svømme-trening for barn og unge i.h.t. retningslinjer fra Norges Svømmeforbund.
Det er ferdighetskrav til alle kurs, unntatt kurset «Hval». Elevene blir evaluert ved hver kursavslutning, og får tildelt kursmerke ved beståtte læringsmål.

Det er påmelding til alle våre kurs via tryggivann.no. For å kunne melde barnet på et kurs, må du være registrert som bruker på tryggivann.no – det gjør du enkelt ved å velge «registrer ny konto» på http://www.tryggivann.no. Når du er registrert som bruker, velger du Jørpeland Svømmeklubb i søkefeltet nederst på tryggivann-siden for påmelding til kurs. Her kan du også bestille utstyr og treningstøy.

Velkommen som svømmer hos oss!

 

Grunnkurs

1. Vanntilvenning/Hval
Kurset er for elever som ikke har noen erfaring i vann tidligere.
Sted: Jørpeland
Varighet: 10 ganger à 30 minutter.

Hvalmerkekurset fokuserer på de grunnleggende øvelsene for vanntilvenning. I tillegg til å gi et grunnlag for å lære de fire kjernefunksjonene ‘dykke’, ‘flyte’, ‘gli’ og ‘framdrift’, vil eleven lære kjernefunksjonen ‘dykke’.

For å lære å svømme må eleven kunne dykke kroppen under vann, oppholde seg under vann, og orientere seg der. Dette innebærer også at man kan kontrollere pustingen: puste inn – dykke under – se og orientere seg – komme opp – puste ut og inn.

Læringsmål:
1. ‘Frakte’ et svømmebrett som ligger i vannflaten gjennom bevegelser med armene, men uten å berøre det. Eleven må frakte brettet minst frem meter uten å berøre det.

2. Stå i hoftedypt vann og la en partner sprute vann på seg. Det er lov å beskytte seg med armene, men ikke å snu seg vekk. Eleven må la seg sprute på i minst 15 sekunder, og hendene skal ikke holdes foran ansiktet.

3. Kombinere hopp fra bassengkanten – dykke – orientere seg under vann – hente gjenstander til overflaten.

 

2. Skilpadde
Kurset er for elever som har bestått læringsmål for Hvalkurset.
Sted: Jørpeland
Varighet: 10 ganger à 30 minutter.

Skilpaddekurset fokuserer på kjernefunksjonen ‘flyte’, som innebærer at man opplever oppdriften i vannet. Den bevisste opplevelsen av at vannet ‘bærer’ kroppen er helt sentral i svømmeopplæringen. Flytingen påvirkes av kroppens holdning, og ikke minst pusting. Forutsetningen for å flyte er at mest mulig av kroppen er under vann. Derfor følger flyting etter dykking.

Læringsmål:
Flyte som en pil på magen og på ryggen, med armene strukket frem, i minst 15 sekunder på hver side.

 

3. Pingvin
Kurset er for elever som har bestått læringsmål for Skilpaddekurset.
Sted: Jørpeland
Varighet: 10 ganger à 30 minutter.

Pingvinkurset fokuserer på kjernefunksjonen ‘gli’, som innebærer at man flyter i bevegelse, enten under vann eller i overflaten. Det gir eleven mulighet til å erfare vannets motstandskraft. Å gli forutsetter at eleven kan holde pusten og flyte.

Læringsmål:
Kombinere aktivitetene hoppe – flyte opp – innta linjeholdning på magen i vannflaten – gjøre crawl-beinspark med armene strukket frem – dreie over på ryggen – gjøre beinspark i linjeholdning og puste.

 

4. Selungen
Kurset er for elever som har bestått læringsmål for Pingvinkurset.
Sted: Jørpeland
Varighet: 10 ganger à 45 minutter.

Selungenkurset fokuserer på kjernefunksjonen ‘fremdrift’, som innebærer at man skaper fremdrift i vannet ved hjelp av arm- og beinbevegelser. Målet er å nytte motstandskraften i vannet slik at bevegelsene fører til fremdrift.

Læringsmål:
Stupe uti på dypt vann – svømme 12,5 meter på magen – skifte retning – svømme 2-3 meter mot startstedet – stoppe – flyte i 30 sekunder – svømme på ryggen tilbake til utgangspunktet

 

Videregående kurs

 1. Sel
Kurset er for elever som har bestått læringsmål for Selungekurset.
Sted:
Varighet: Følger skoleåret, økter à 45 minutter 1 gang pr. uke.

På Sel-kurset har man fokus på svømmeartene crawl og rygg. Disse svømmeartene har deltakerne lært grovkoordinert på begynnerkursene. På dette nivået tar vi det et steg videre, og arbeider med øvelser som gjør at deltakerne skal kunne svømme crawl og rygg finkoordinert.

Læringsmål:
1. Kunne svømme crawl og rygg finkoordinert
2. Kunne varsle om hjelp (1-1-3), benytte «forlenget arm» og kaste redningsline/livbøye

 

2. Elite A og B
Kurset er for elever som har bestått læringsmål for Selkurset.
Varighet: Følger skoleåret, økter à 60 minutter eller 120 minutter 1 gang pr. uke.
Sted: Bassenget på Forsand.

Elevene trener på læringsmål for Sjøløve, Delfin og Hai. Elevenes ferdigheter blir evaluert i forhold til kursenes læringsmål. Elevene kan delta på svømmestevner ved innfridde læringsmål.

På disse kursene har man fokus på å lære bevegelsen i bryst og butterfly (delfinbevegelsen). Deltakerne har lite erfaring med dette fra begynnerkursene, så det er viktig å arbeide med det grunnleggende på dette nivået.

Læringsmål Sjøløve:
1. Kunne utføre bryst- og butterflybevegelsen (delfinbevegelsen)
2. Kunne utføre overlevelsesflyting og H.E.L.P.-stillingen (flyteteknikk i kaldt vann, med redningsvest)

Man lærer også teknikk i bryst og butterfly. Fra Sjøløvekurset har deltakerne fått erfaring med delfinbevegelsen, som kjennetegner både bryst og butterfly. På dette nivået skal deltakerne få mer kjennskap med svømmeteknikkene i bryst og butterfly slik at de mestrer disse grovkoordinert.

Læringsmål Delfin:
1. Kunne svømme bryst og butterfly grovkoordinert
2. Kunne svømme med klær og trå vannet

På disse kursene har man også fokus på medleysvømming. Dette oppsummerer de ferdigheter og teknikker man har lært på de foregående kursene. Medleysvømmingen setter sammen de fire svømmeartene i rekkefølgen butterfly, rygg, bryst og crawl. På dette nivået skal deltakerne videreutvikle undervannssvømmingen, startene og vendingene.

Læringsmål Hai:
1. Kunne svømme medley
2. Kunne utføre undervannskick, starter og alle vendinger med god teknikk
3. Kunne grunnleggende livredning i vann

 

3. Ungdom
Dette er et tilbud for de som liker å svømme, men ikke ønsker å konkurrere.
Alder: 6. klasse eller større.
Varighet: Følger skoleåret, økter à 60 minutter 1 gang pr. uke.
Sted: Bassenget på Forsand.
Ferdighetskrav: Bestått Sel.
Påmelding: Via Tryggivann
Ant. ganger: Årskurs

 

Teknikktrening
Dette er et ekstratilbud for svømmerne. Fokus på teknikk innen crawl, rygg, bryst, vending, stup.
Varighet: Økter à 45 minutter.
Sted: bassenget på Jørpeland.
Ferdighetskrav: Bestått Sel.
Påmelding: Via Tryggivann
Ant. ganger: Inngår i årskurs

Mengdetrening
Ekstratrening i bassenget på Jørpeland.
Varighet: Økter à 60 minutter.
Ferdighetskrav: Bestått Sel
Påmelding: Via Tryggivann
Ant. ganger: Inngår i årskurs

Morgentrening
Elitepartiene har tilbud om morgentrening to ganger i uka, en vanntrening og en landtrening. Fokus på mengde og styrke.
Varighet: Økter à 60 minutter.
Sted: Jørpeland
Påmelding: Via Tryggivann
Ant. ganger: Inngår i årskurs